Zuen mapak

Mapa bat sortu duzu eta partekatu nahi duzu? Igor iezaguzu, eta zuen laguntzarekin eratzen dugun atal honetan erakutsiko dugu.

Lugares en desuso

Detrás de cada lugar abandonado siempre existe una historia que contar.

Ahora puedes descubrirla a través del Comparador de Mapas, cargando este archivo KML y utilizando la serie temporal como tipo de vista comparativa.

 

Geoatari honek ez du bere gain hartzen hemen argitaratutako edukien erantzukizuna, igorlea (egilea) baita erantzule bakarra.