INSPIRE

INSPIRE

INSPIRE

INSPIRE

INSPIRE (Infraestructure for Spatial Information in Europe) Europar Batasunaren ekimen bat da, eta Europako datu espazialen azpiegitura bat eraikitzea du helburu. Lege-esparrua 2007/2/EE Europako Zuzentaraua da, zeinak arau orokorrak ezartzen baititu estatu kideen azpiegituretan oinarritutako informazio espazialeko azpiegitura bat ezartzeko Europako Erkidegoan.

Zuzentarau horren transposizioa Espainiako ordenamendu juridikora egin zen uztailaren 5eko 14/2010 Legearen bidez; lege hori (LISIGE) Espainiako informazio geografikoko azpiegiturei eta zerbitzuei buruzkoa da.

Estatu kideen datu espazialen azpiegiturak Erkidegoan eta mugaz gaindi bateragarriak eta elkarreragingarriak direla bermatzeko, zuzentarauak eskatzen du datu, metadatu eta zerbitzuetarako betearazpen-arau komun espezifikoak har daitezela.

Zuzentarauak harmonizatzeko agindutako datu geografikoen artean, Nafarroako Gobernuak honako datu-multzo hauek sortu ditu zuzentarauaren arabera:

Cadastral Parcels

 

WMS

WFS

ATOM

Buildings

 

WMS

WFS

Addresses

 

WMS

WFS